מבשלים עתיד – מגמת מלונאות ואירוח

מבשלים עתיד

מנהל רישום יוסף חיים קקון 052-204-0000
אימייל: RISHUM.MIGDAL-OHR@GMAIL.COM
רכזת המגמה אילנה סעדה- 055-661-9503